Η πείρα των σαράντα δύο (42) ετών στην οικοδομή γενικότερα μας επιτρέπει να έχουμε άριστη γνώση των αναγκών των μηχανολόγων, μηχανικών και των εργολάβων οικοδομών και δημοσίων έργων.

phone

Τηλ. επικοινωνίας

210 98 48 500